KwaliteitKWALITEIT

KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI EX. ARTIKEL 34 WET BIG:

Mijn praktijk staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder KP- nummer 89901145394. Na weer voldaan te hebben aan de kwaliteitseisen (o.a. het volgen van cursussen, bij- en nascholingsdagen en deelname aan intercollegiaal overleg) staat de praktijk momenteel  periodiek geregistreerd voor de periode 17 juli 2015 tot en met 17 juli 2020.

Voor meer informatie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl


VvOCM:

Ik ben lid van de vereniging VvOCM. De  VvOCM behartigt de belangen en bevordert  de kwaliteit van haar leden. De VvOCM voorziet in vele kwaliteitsinstrumenten zoals Richtlijnen, Klachtenregeling, Bij- en nascholing, Beroepscode. Zij participeert in diverse landelijke overlegorganen en kwaliteitsorganisaties.

Voor meer informatie www.vvocm.nl