PraktijkinfoPRAKTIJKINFORMATIE


Ook is er de mogelijkheid voor groepslessen:

Dinsdag:          09.00 tot 10.00 uur

                         13.15 tot 14.15 uur

Donderdag:    10.00 tot 11.00 uur

                         19.00 tot 20.00 uur


Heb je interesse om mee te doen in één van deze groepslessen.

Er is op dit moment nog ruimte in de groepen op de dinsdagmiddag en donderdagochtend.

 Gezond bewegen kun je leren!  

Daar is maar een kleine stap voor nodig.